Nieuws

Bezoek Erik van Dijk

Goed om eens mee te maken

Hoe zou het er nou aan toegaan in een vergadering van een waterschap? Als adviseur op het landelijke kantoor van de ChristenUnie is het belangrijk om er af en toe op uit te gaan en te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat in gemeenten, provincies, waterschappen e.d.

Op 9 maart 2016 bezocht ik de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat klinkt best sjiek en ingewikkeld. Maar dat viel heel erg mee. De ontvangst door partijgenoot Remmert Kerst en zijn fractiegenoot Niek van der Plas was hartelijk. Ook de gemoedelijke sfeer onder de overige aanwezigen en het lekkere kommetje soep gaven mij een welkom gevoel.

De zaal liep aardig vol, niet alleen met bestuursleden van het waterschap, maar ook met publiek (hoewel ik vermoed dat de meeste mensen in het publiek medewerkers van het hoogheemraadschap waren).

De vergadering begon zelfs met een vrolijke insteek. Een paar waterschappers hadden een rapportje samengesteld over het gebruik van de Nederlandse taal in de stukken van het dagelijkse bestuur. Waren de stukken begrijpelijk, stonden er geen onverklaarbare afkortingen of misplaatste komma's in. De portefeuillehouders ('hoogheemraden') kregen een rapportcijfer en de winnaar een fles streekwijn.

Daarna was er één inspreker die een pleidooi hield tegen het gebruik van lood door sportvissers.

Er staan verder een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. Ik val met mijn neus in de boter. Een vijfjarenplan werd vastgesteld en er werd een aanzet gegeven tot visievorming op 5 belangrijke thema's: participatie, dienstverlening, deregulering, innovatie en duurzaamheid. Remmert Kerst steunde op hoofdlijnen het waterbeheerplan (WBP 5.1) en later in de vergadering de vijf thema's, maar geeft nog wel even aan dat hij liever een gelijkmatigere verhoging van de waterschapslasten had gewild. Hij brengt ook nog een puntje in dat hij had opgepikt bij een werkbezoek.

Er is nog een grappig moment, als het gebak dat bedoeld was als feestelijk gebaar van het college ná het aannemen van het 5-jaren-plan, al tijdens de bespreking wordt binnengebracht. Te vroeg, maar wel goed voor de sfeer.

Het is bij zo'n waterschapsvergadering goed opletten, want er worden allerlei niet-dagelijkse termen gebruikt. Inwoners of burgers heten daar opeens 'ingezetenen'. En verder hoorde ik termen als 'nautisch vaarwegbeheer' en 'meekoppelkansen'. Toch was het goed te volgen en boeiend om een keer mee te maken.

 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/bestuur/verenigde-vergadering

 

Samen sterk voor water

"Samen sterk voor water" dat is het motto van het nieuwe college.

Op 22 april 2015 is het nieuwe college benoemd en het coalitieakkoord vastgesteld. De hoofdportefeuilles zijn thematisch verdeeld:

De heer H. Pluckel (VVD) : Financiën & Kust
De heer M. Kastelein (CDA) : Veiligheid
De heer S. Langeslag (Agrarisch & Bedrijven) : Voldoende Water
Mevrouw M. Leewis (Water Natuurlijk) : Schoon Water
De heer J. Haan (PvdA) : Waterketen.

Uiteraard blijven dijkgraaf G. Doornbos en secretaris-algemeen directeur A. Haitjema deel uitmaken van het college.